Arbeidsmarktbeleid

Convenant ‘Samenwerken, samen opleiden’

De SRZ-werkgroep FZO-opleidingscapaciteit onderzoekt jaarlijks de personeelsomvang, opleidingscapaciteit en behoefte aan instroom ten aanzien van de schaarste functies (FZO-functies) en eventuele andere functiegroepen in de SRZ-regio waaraan tekorten zijn of tekorten worden verwacht.

Op basis van de resultaten van de FZO-inventarisatie brengt de werkgroep FZO-opleidingscapaciteit jaarlijks advies uit aan het SRZ-bestuur. Op basis van de advies stelt het SRZ-bestuur vast welke functies vallen onder het Convenant Samenwerken, samen opleiden.

Naast P&O-ers van SRZ-ziekenhuizen participeren ook het Albert Schweitzer ziekenhuis en de Rivas Zorggroep in de werkgroep FZO opleidingscapaciteit.

De werkgroep FZO-opleidingscapaciteit heeft het SRZ-bestuur in 2016 geadviseerd het Convenant de komende twee jaar van toepassing te laten blijven voor alle FZO-functies, onder meer omdat

 • dit de ziekenhuis specifieke functies zijn en het goed is daarover af te spreken dat we daarvoor binnen de regio voldoende opleiden (niet teveel en niet te weinig);
 • voorkomen moet worden dat instellingen door bij elkaar te werven en/of te weinig op te leiden weer tekorten creëren.

Het SRZ-bestuur heeft daarop besloten het Convenant opnieuw tot 1 april 2018 te verlengen. De FZO-functies waarop het Convenant regionaal van toepassing is verklaard is als volgt:

 • OK-assistent (inclusief HBO-VT operatieassistent)
 • Anesthesiemedewerkers (inclusief HBO-VT anesthesiemedewerker)
 • Radiodiagnostisch laborant (in-service en duaal MBRT)
 • Radiotherapeutisch laboranten (in-service en duaal MBRT)
 • Klinisch perfusionist
 • IC-verpleegkundige
 • IC-neonatologie verpleegkundig
 • IC-kinderverpleegkundige
 • Kinderverpleegkundige
 • Dialyseverpleegkundige
 • Oncologieverpleegkundige
 • SEH-verpleegkundige
 • Obstetrieverpleegkundige
 • Gipsverbandmeester
 • Ziekenhuishygiënist

Bij afzonderlijk bestuursbesluit kunnen andere functies tijdelijk op dezelfde manier worden behandeld als de functies die nu al onder het Convenant vallen.