Arbeidsmarktbeleid

Match.SRZ

Sinds 2011 koopt SRZ gezamenlijk tijdelijk extern (gespecialiseerd) zorgpersoneel in dat voldoet aan alle kwaliteitseisen. Vanaf 1 mei 2017 is de uitvoering van Match.SRZ-activiteiten ondergebracht bij deRotterdamseZorg.

Match.SRZ en deRotterdamseZorg
Vanuit deRotterdamseZorg (dRZ) wordt Match.SRZ de komende maanden opnieuw gepositioneerd.
Concreet betekent dit dat in de komende maanden door deRotterdamseZorg voor de SRZ ziekenhuizen nieuwe overeenkomsten worden gesloten met externe bureaus die detacheringen en losse diensten invullen van gespecialiseerd zorgpersoneel.

Doel
Het doel van Match.SRZ is enerzijds door de bundeling van het inkoopvolume van de bij SRZ aangesloten ziekenhuizen op detacheringen en losse diensten tegen scherpere tarieven personeel in te huren en daarmee directe kostenbesparingen voor de ziekenhuizen te realiseren. Anderzijds is het doel door gezamenlijke afspraken en het nemen van regie door de ziekenhuizen zelf opgeleide medewerkers te behouden voor de ziekenhuizen.

Match.SRZ is onderdeel van het Convenant samenwerken, samen opleiden, waarin onder meer is opgenomen niet meer actief bij elkaar te werven en/of prijsopdrijvende toeslagen toe te kennen. Gezamenlijk aan de opleidingsinspanningen voldoen en goed werkgeverschap bieden is belangrijk voor behoud en instroom van gekwalificeerde medewerkers.
 

Vragen
Zijn er vragen dan kunnen deze worden gesteld aan Erwin Korevaar  (erwin.korevaar@derotterdamsezorg.nl of via 06-12551691).