Arbeidsmarktbeleid

deRotterdamseZorg

In 2008 startte SRZ met het project Arbeidsmarktbeleid. In de loop van de tijd sloten de Gemeente en ConForte zich aan bij dit SRZ-project. In 2012 werd het project arbeidsmarktbeleid beëindigd en werd deRotterdamseZorg opgericht, waar zich sindsdien – naast SRZ en ConForte – meer partijen bij hebben aangesloten: GGZ, GHZ en JGZ. Ook de gemeente is nauw betrokken bij deRotterdamseZorg.

Doel van deRotterdamseZorg is het bevorderen van een kwalitatief en kwantitatief goed op elkaar aansluitende personeelsbezetting binnen de gezondheidszorg in de regio Rijnmond.

Voor meer informatie over deRotterdamseZorg zie www.derotterdamsezorg.nl.

Convenant ‘Samenwerken, samen opleiden’

De SRZ-werkgroep FZO-opleidingscapaciteit onderzoekt jaarlijks de personeelsomvang, opleidingscapaciteit en behoefte aan instroom ten aanzien van de schaarste functies (FZO-functies) en eventuele andere functiegroepen in de SRZ-regio waaraan tekorten zijn of tekorten worden verwacht.

Op basis van de resultaten van de FZO-inventarisatie brengt de werkgroep FZO-opleidingscapaciteit jaarlijks advies uit aan het SRZ-bestuur. Op basis van de advies stelt het SRZ-bestuur vast welke functies vallen onder het Convenant Samenwerken, samen opleiden.

Naast P&O-ers van SRZ-ziekenhuizen participeren ook het Albert Schweitzer ziekenhuis en de Rivas Zorggroep in de werkgroep FZO opleidingscapaciteit.

Match.dRZ

Sinds 2011 koopt SRZ gezamenlijk tijdelijk extern (gespecialiseerd) zorgpersoneel in dat voldoet aan alle kwaliteitseisen. Vanaf 1 mei 2017 is de uitvoering van Match.SRZ-activiteiten ondergebracht bij deRotterdamseZorg en is de naam gewijzigd in Match.dRZ.