Nieuws

SRZ-minisymposium Tuchtrecht

Op 23 januari 2018 in het Maasstad Ziekenhuis en op 1 februari 2018 in het Franciscus Gasthuis & Vlietland, locatie Vlietland wordt u in de gelegenheid gesteld een minisymposium over tuchtrecht bij te wonen. In dit minisymposium krijgt u inzicht in wetgeving en procedures rond tuchtrecht en in de werking van het tuchtcollege. U krijgt handvatten en tips om een klacht of een tuchtzaak te voorkomen. Wanneer een klacht onverhoopt toch tot een tuchtzaak leidt hoort u hoe u hier adequaat mee om kunt gaan.

De save the date kunt u hieronder downloaden.

Begin december 2017 wordt de definitieve uitnodiging verstuurd. U kunt zich dan aanmelden voor  een van beide avonden. Reserveer dit SRZ-minisymposium nu alvast in uw agenda!

 

 

Bijlage
Save the date SRZ-minisymposium tuchtrecht

SRZ-congres Veiligheid en Kwaliteit op 7 december 2017

Op 7 december 2017 vindt van 15.00 – 20.00 uur het SRZ-congres Veiligheid en Kwaliteit plaats in het Erasmus Paviljoen Rotterdam.

Dit congres wordt jaarlijks georganiseerd door het SRZ Netwerk Veiligheid en Kwaliteit.

Het thema van het congres van dit jaar is ‘Waardegedreven en persoonsgerichte zorg: zorg die verder reikt …’.