Nieuws

SRZ en ConForte starten het programma ‘Samen voor kwetsbare ouderen 010’

De Rotterdamse koepels van ziekenhuizen en van verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) slaan de handen ineen om gezamenlijk de zorg aan kwetsbare ouderen te verbeteren. In 2017 lieten SRZ en ConForte gezamenlijk een analyse uitvoeren naar de keten voor kwetsbare ouderen in Rotterdam. Eén van de conclusies daarbij was dat er nog forse uitdagingen liggen, die vragen om meer samenhang en samenwerking. Daarom is een bestuurlijke coalitie gevormd, waarvan naast ConForte en SRZ, ook de huisartsen, gemeente Rotterdam, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en het zorgkantoor deel uitmaken. De bestuurlijke coalitie is de opdrachtgever voor het programma Samen voor kwetsbare ouderen 010.

SRZ en ConForte zijn verheugd te melden dat zij mevrouw drs. Belianne de Kock-Versluis MPH hebben kunnen aantrekken als programmamanager voor dit omvangrijke en betekenisvolle programma. Belianne (36) heeft 15 jaar ervaring in de zorg in Rotterdam, zowel in het operationeel management als in strategische staffuncties. Eerder werkte ze voor Humanitas en Lelie zorggroep. Naast haar rol als programmamanager Samen voor kwetsbare ouderen 010 is ze momenteel actief bij deRotterdamseZorg. Ze is als gezondheidswetenschapper en Master of Public Health breed opgeleid in de gezondheidszorg.

Belianne: ‘Er is afgelopen jaren veel veranderd in het veld van kwetsbare ouderen en de zorg voor hen, zowel demografisch en maatschappelijk als in de financieringsstructuren en wetgeving. Dat vraagt om vernieuwing en om herontwerp van een aantal belangrijke processen in de keten, zodat we  ouderen de zorg op de juiste plaats kunnen bieden, gericht op de kwaliteit van leven. Daar is iedereen bij gebaat, in de eerste plaats de oudere zelf. Er zijn gelukkig al veel lopende initiatieven. De onderlinge verbinding van de partijen en de bestuurlijke borging is de kracht van dit programma’.

Voor nadere informatie naar aanleiding van deze berichtgeving kunt u contact opnemen met Inge Schonagen, directeur van ConForte via het telefoonnummer 06 – 48430662.

Belianne de Kock is bereikbaar via 06 – 22926577 of via belianne@conforte.nl.

 

 

Interview op website ‘Waardigheid en Trots’

Op de website ‘Waardigheid en Trots’ is op 12 juni 2018 een interview geplaatst over het project ‘Samen voor kwetsbare ouderen 010’. Dit interview kunt u hier lezen.

 

SRZ-congres Veiligheid en Kwaliteit op 6 december 2018

Op 6 december 2018 vindt het SRZ-congres Veiligheid en Kwaliteit plaats in het Erasmus Paviljoen Rotterdam.
Het  onderwerp dit jaar is: Samenwerken en verbinden in zorgregio Rijnmond!