Nieuws

SRZ-minisymposium Tuchtrecht

Op 23 januari 2018 in het Maasstad Ziekenhuis en op 1 februari 2018 in het Franciscus Gasthuis & Vlietland, locatie Vlietland heeft een minisymposium over tuchtrecht plaatsgevonden. In dit minisymposium is inzicht in wetgeving en procedures rond tuchtrecht en in de werking van het tuchtcollege gegeven. Er zijn handvatten en tips gegeven om een klacht of een tuchtzaak te voorkomen. Wanneer een klacht onverhoopt toch tot een tuchtzaak leidt is informatie gegeven hoe hier adequaat mee om te gaan.

 

 

 

Bijlage
Save the date SRZ-minisymposium tuchtrecht
Programma SRZ-symposium tuchtrecht

SRZ-congres Veiligheid en Kwaliteit op 7 december 2017

Op 7 december 2017 heeft het SRZ-congres Veiligheid en Kwaliteit plaatsgevonden in het Erasmus Paviljoen Rotterdam.

Dit congres wordt jaarlijks georganiseerd door het SRZ Netwerk Veiligheid en Kwaliteit.

Het thema van het congres van dit jaar was ‘Waardegedreven en persoonsgerichte zorg: zorg die verder reikt …’.