Juridische zaken

Regionale werkgroep juridische advisering

Het is efficiënt en praktisch als binnen alle SRZ-ziekenhuizen in grote lijnen dezelfde (juridische) afspraken met Politie en Openbaar Ministerie gelden. Daarom is binnen de regio Rijnmond de regionale werkgroep juridische advisering gevormd, welke werkgroep het SRZ-bestuur adviseert over juridische vraagstukken die implicaties hebben voor alle ziekenhuizen.

Samenstelling

De regionale werkgroep juridische advisering bestaat uit een aantal ziekenhuisjuristen uit SRZ-ziekenhuizen, een ziekenhuisjurist van het Albert Schweitzer ziekenhuis, vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie, vertegenwoordiger van de Politie en vertegenwoordiger van de FARR.

Opdracht

De regionale werkgroep juridische advisering adviseert het SRZ-bestuur over gevolgen van actuele wet- en regelgeving. Wet, inzichten en omgeving veranderen voortdurend. Daarom zijn convenanten en afspraken niet statisch. De dynamiek in de samenleving vormt – naast wet- en regelgeving – steeds de basis voor de adviezen die de regionale werkgroep juridische advisering aan het SRZ-bestuur geeft.

Juridische casuïstiekbijeenkomst ‘Botsende belangen: waar zorg en opsporing elkaar raken’ op 9 april 2019

Op 9 april 2019 heeft in het Franciscus Gasthuis & Vlietland, locatie Vlietland een casuïstiekbijeenkomst plaatsgevonden.
Vanuit politieperspectief is door Michel Boerman, operationeel specialist B, eenheidsstaf, politie professie, aandacht besteed aan de casus rond het thema ‘Botsende belangen: waar zorg en opsporing elkaar raken’.

Er is aandacht gegeven aan situaties waarbij politie en zorg met elkaar te maken hebben of kunnen krijgen en er zijn voorbeelden aan de orde gekomen die hebben geleid tot dialoog.
Doel van de casuïstiekbespreking was dat de partijen die betrokken zijn bij het convenant – SRZ, OM, politie en FARR – met elkaar casus bespreken en daarbij van elkaar leren.

De presentatie van Michel Boerman is bijgevoegd.