Juridische zaken

Regionale werkgroep juridische advisering

Het is efficiënt en praktisch als binnen alle SRZ-ziekenhuizen in grote lijnen dezelfde (juridische) afspraken met Politie en Openbaar Ministerie gelden. Daarom is binnen de regio Rijnmond de regionale werkgroep juridische advisering gevormd, welke werkgroep het SRZ-bestuur adviseert over juridische vraagstukken die implicaties hebben voor alle ziekenhuizen.

Samenstelling

De regionale werkgroep juridische advisering bestaat uit een aantal ziekenhuisjuristen uit SRZ-ziekenhuizen, een ziekenhuisjurist van het Albert Schweitzer ziekenhuis, vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie en vertegenwoordigers van de Politie.

Opdracht

De regionale werkgroep juridische advisering adviseert het SRZ-bestuur over gevolgen van actuele wet- en regelgeving. Wet, inzichten en omgeving veranderen voortdurend. Daarom zijn convenanten en afspraken niet statisch. De dynamiek in de samenleving vormt – naast wet- en regelgeving – steeds de basis voor de adviezen die de regionale werkgroep juridische advisering aan het SRZ-bestuur geeft.