1 oktober 2019: herhaling Minisymposium ‘Natuurlijk / niet natuurlijk overlijden vanuit juridisch perspectief ‘

Vanwege grote belangstelling herhaalt SRZ op 1 oktober 2019 het minisymposium voor medisch specialisten, artsen (in opleiding), verpleegkundigen en andere geïnteresseerden die werkzaam zijn in één van de bij SRZ aangesloten ziekenhuizen.

In dit minisymposium wordt vanuit juridisch perspectief aandacht besteed aan het onderscheid tussen een natuurlijk en een niet natuurlijk overlijden. Deze materie lijkt wellicht eenvoudig maar blijkt in de praktijk soms toch voor de nodige verwarring te zorgen. Namens de FARR wordt een presentatie verzorgd over de werkzaamheden van de forensisch arts en aansluitend zullen medewerkers van het Openbaar Ministerie (OM) uitleg geven over wanneer het OM geïnformeerd wordt over een overlijden en wat er dan gebeurt. Op hoofdlijnen zal er aandacht zijn voor de uitzonderlijke omstandigheid dat een strafrechtelijk onderzoek gestart wordt naar het handelen van de zorgverlener.

U krijgt onder meer inzicht in wetgeving en procedures rond niet-natuurlijk-overlijden en handvatten voor de door u in een dergelijke situatie te ondernemen acties.

Het programma kunt u onderaan deze pagina downloaden.