Woensdag 22 februari 2017 vond de officiële presentatie van het Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO plaats. Om de samenwerking officieel te bezegelen is een samenwerkingsconvenant ondertekend door Guido van den Bogaert (voorzitter Stichting SRZ), Guy Buck (voorzitter Stichting ConForte), Elly van Kooten (directeur Publieke Gezondheid, Gemeente Rotterdam) en Karel van Hengel (directeur Publieke Gezondheid Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid).

Uitrol Meldpunt
Het Meldpunt is nu in gebruik. De eerste melding is zelfs al een feit. Alle organisaties die onder SRZ en Conforte vallen worden uitgenodigd voor deelname. In het tweede kwartaal van dit jaar worden overige organisaties in de regio uitgenodigd. Het Meldpunt is zo ingericht dat het ook uitgerold kan worden buiten de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. In de toekomst kunnen belangstellende GGD regio’s gebruik maken van het Meldpunt. Het projectteam informeert u hier graag over.

Vragen
In onderstaande bijlage ‘Q & A’s regionaal meldpunt uitbraken infectieziekten & BRMO’ kunt u antwoorden vinden op een aantal vragen.
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met het projectteam Regionaal Meldpunt Uitbraken Infectieziekten: digitaalmeldpuntMO@rotterdam.nl