SRZ-minisymposium Tuchtrecht

Op 23 januari 2018 in het Maasstad Ziekenhuis en op 1 februari 2018 in het Franciscus Gasthuis & Vlietland, locatie Vlietland heeft een minisymposium over tuchtrecht plaatsgevonden. In dit minisymposium is inzicht in wetgeving en procedures rond tuchtrecht en in de werking van het tuchtcollege gegeven. Er zijn handvatten en tips gegeven om een klacht of een tuchtzaak te voorkomen. Wanneer een klacht onverhoopt toch tot een tuchtzaak leidt is informatie gegeven hoe hier adequaat mee om te gaan.

 

 

 

Bijlage
Save the date SRZ-minisymposium tuchtrecht
Programma SRZ-symposium tuchtrecht