Project Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO

Sinds enige tijd wordt door GGD Rotterdam-Rijnmond, ConForte en SRZ – onder coördinatie van de GGD Rotterdam-Rijnmond – gewerkt aan de ontwikkeling van een digitaal meldpunt infectie uitbraken.
Namens SRZ is Wietske Vrijland portefeuillehouder.

Het is van belang dat bij het overplaatsen van een patiënt uit een ziekenhuis/verpleeghuis naar een andere instelling alle bekende positieve uitslagen van microbieël onderzoek worden overgedragen, met vermelding van een eventuele ‘verdenking’ en lopend onderzoek waarvan de uitslag nog volgt.

Het regionaal melden van uitbraken infectieziekten en dragerschap van BMRO (= bijzonder resistente micro-organismen) is van belang voor de gezondheidszorg in de regio. Daarom hebben de bij dit project betrokken partijen in januari 2016 een intentieverklaring getekend, waarin is opgenomen dat een digitaal meldpunt wordt ontwikkeld, waar alle uitbraken infectieziekten conform art. 26 Wet publieke gezondheid en uitbraken van BRMO binnen de regio worden gemeld en real time in te zien zijn.

Doel van het regionaal meldpunt uitbraken infectieziekten en BRMO is dat zorginstellingen zich door de beschikbaarheid van real time informatie beter kunnen voorbereiden en maatregelen kunnen nemen, zodat uitbraken en verspreiding van infectieziekten en uitbraken BMRO inclusief MRSA zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden en indien aan de orde, zo snel mogelijk worden bestreden.

Het digitaal meldpunt zal bijdragen aan

  • het voorkomen van verspreiding van infectieziekten, door transparantie
  • bevordering van patiëntveiligheid en uitkomsten van behandelingen en ingrepen door vermindering van zorg gerelateerde infecties
  • bevordering van de kwaliteit van leven door het verminderen van de ziektelast en de impact van infectieziekten in instellingen (langere termijn)
  • besparing op zorgkosten en personeelskosten.

Het digitaal meldpunt maakt dit mogelijk doordat

  • de webapplicatie zorgt voor eenvoudig, gebruiksvriendelijk en beveiligd melden van uitbraken van infectieziekten/BRMO.
  • uitbraken in 1 handeling worden gemeld aan de GGD, de netwerkpartners en indien nodig aan het SO-ZI/AMR
  • het overzicht biedt op actuele meldingen/uitbraken per instelling in de regio en in de regio als geheel. Bij elke instelling zijn contactpersonen bekend die rechtstreeks benaderd kunnen worden voor specifieke vragen en advies.
  • deelnemers details van meldingen van andere instellingen kunnen inzien.

Vanzelfsprekend zullen partijen alle informatie die in het kader van de medische behandeling wordt uitgewisseld conform de vereisten van Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (Wgbo) en Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vertrouwelijk behandelen.

Op 22 februari 2017 vond de officiële presentatie van het Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO plaats. Om de samenwerking officieel te bezegelen is een samenwerkingsconvenant ondertekend door de deelnemende partijen.

Daarnaast wordt door professionals uit de gehele keten gezamenlijk hard gewerkt aan de bouw van het digitaal meldpunt.

Uitrol Meldpunt
Het Meldpunt is nu in gebruik. De eerste melding is zelfs al een feit. Alle organisaties die onder SRZ en Conforte vallen worden uitgenodigd voor deelname. In het tweede kwartaal van 2017 worden overige organisaties in de regio uitgenodigd. Het Meldpunt is zo ingericht dat het ook uitgerold kan worden buiten de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. In de toekomst kunnen belangstellende GGD regio’s gebruik maken van het Meldpunt. Het projectteam informeert u hier graag over.

Tussentijdse evaluatie
MUIZ is sinds februari 2017 live en een jaar later is MUIZ tussentijds geëvalueerd. De evaluatie bevestigt: MUIZ heeft toegevoegde waarde. De bevestiging van wat ook in de praktijk wordt gezien, namelijk: een dekkend bereik in de regio en landelijke interesse. Meer informatie vindt u in het persbericht onderaan deze pagina.

Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met het projectteam Regionaal Meldpunt Uitbraken Infectieziekten: digitaalmeldpuntMO@rotterdam.nl

Website

Het Meldpunt heeft een website: www.meldpuntuitbraken.nl .

Hier treft u alle informatie aan over het Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO. Potentiële partners vinden hier wat het Meldpunt is, hoe het werkt en welke kosten er aan verbonden zijn.

Ook vindt u er handige tools die – met name voor u als samenwerkingspartner – interessant zijn, zoals meldingscriteria en meest gestelde vragen.

Vergeet niet om regelmatig op deze website te kijken voor het laatste nieuws over het Meldpunt! Ook kunt u het Meldpunt volgen op Linkedin.