Veiligheid en Kwaliteit

Project Handen uit de Mouwen

De SRZ-ziekenhuizen werken er hard aan om de naleving van kledingregels en handhygiëne door zorgprofessionals structureel te verbeteren. Basis hiervoor is een SRZ-besluit van 2014 om gezamenlijk de uitdaging aan te gaan om de zorg voor de patiënt nog beter en veiliger te maken.

Het project HUM loopt nog tot 2019. Uit tussentijdse metingen blijkt dat er flinke verbeteringen zijn bereikt: het dragen van sieraden gebeurt nagenoeg nergens meer wanneer sprake is van patiëntencontact, kledingvoorschriften worden vrijwel volledig nageleefd en ook de handhygiëne is behoorlijk vooruitgegaan.

Nieuwsbrieven

De nieuwsbrieven ‘Handen uit de mouwen’, die sinds de start van dit project zijn verspreid, kunt u hieronder downloaden. Zo kunt u de voortgang in het project direct volgen.